Rapport

Financieringsconstructies voor duurzame toepassingen

Nog veel meer dan algemeen aangenomen wordt, zijn creatieve financieringsconstructies in te zetten voor duurzame voorzieningen in de gebouwde omgeving. Lokale partijen kunnen tal van ‘duurzaamheidsfondsen’ aanboren voor het (voor)financieren van investeringen van milieu- en energiebesparingsmaatregelen. Met deze creatieve fondsen komen niet zelden andere financieringen, zoals subsidies en private investeringsbudgetten, binnen handbereik. Dit is het meest in het oog springende resultaat van een CE-studie naar bestaande creatieve financieringsconstructies die op lokaal niveau ingezet worden. De studie heeft zich vooral gericht op initiatieven voor de bestaande woningbouw. De mogelijkheden zijn per doelgroep op een rij gezet en beoordeeld op hun bruikbaarheid in de praktijk. Met het overzicht wil Novem de kansrijke mogelijkheden voor lokale overheden, woningbouwcorporaties en energiebedrijven op een aansprekende manier presenteren. Lagere overheden kunnen diverse bronnen van financiering aanspreken voor duurzame toepassingen, zoals ‘OZB-inkomsten’, de verkoopopbrengst van nutsbedrijven (of dividenduitkeringen), REB-inkomsten van energiebedrijven, gemeentelijke grondexploitatie of de koopsom van huizen. Voor omvangrijke duurzaamheidsfondsen voor een ambitieus energiebeleid springen de OZB-inkomsten en de verkoop van het eigendom in het nutsbedrijf het meest in het oog. Woningbouwcorporaties kunnen energiemaatregelen financieren zonder de totale woonlasten voor de huurder te laten toenemen. Een ‘woonlastengarantie’ en ‘centrale inkoop van duurzame energie’ passen in het beleid van corporaties om een breder pakket aan woondiensten aan te bieden tegen acceptabele woonlasten. Financiële instellingen en energiebedrijven bieden diverse leaseregelingen voor duurzame toepassingen aan. Ook kan gedacht worden aan verzekeringsproducten die het instandhouden van vastgoed, in combinatie met energiebeheer, regelen en verzekeren.

Auteurs