Rapport

Fit for 55 and 2030 milestones for maritime shipping. A pathway towards 2050

In juli 2021 heeft de Europese Commissie haar Fit for 55-pakket gepresenteerd. Dit pakket bevat wetsvoorstellen die bedoeld zijn om de emissies in het zeevervoer te verlagen en om tegen 2050 een economie te realiseren met netto nul-uitstoot. In dit rapport wordt bekeken in hoeverre deze voorstellen de scheepvaart positioneren om tegen 2050 koolstofarm te worden en wat er mogelijk nog nodig is om dat doel te bereiken.

Om de verschillende wegen naar een koolstofarme toekomst in kaart te brengen, worden er in dit rapport vijf scenariostudies uit verschillende organisaties en onderzoeksinstituten geanalyseerd. De rode draad binnen deze studies is dat ze de weg naar een koolstofarme scheepvaart tegen 2050 uitstippelen. En hoewel de studies anders denken over de beschikbaarheid en kosten van duurzame brandstoffen en de brandstoffen die de komende decennia in het zeevervoer worden gebruikt, vertonen ze wat het jaar 2030 betreft een aantal overeenkomsten.

Dit onderzoek is onderdeel van de Kamerbrief die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 30 november 2022 heeft verstuurd naar de Tweede Kamer.