Rapport

Fleet-level compliance with the CII Regulation

Veel rederijen en andere stakeholders hebben aangekondigd dat ze vóór het einde van dit decennium CO2-vrije schepen willen inzetten. Omdat de totale kosten van eigendom van dit soort schepen momenteel 2-10 maal hoger liggen dan voor een schip dat stookolie of LNG gebruikt, valt moeilijk een business case voor een dergelijk schip te maken. Tegelijk is de IMO een maatregel overeengekomen om de koolstofintensiteit van schepen op korte termijn te verlagen, hetgeen betekent dat rederijen veelal kosten zullen moeten maken om aan de bepalingen van deze Carbon Intensity Indicator (CII) te voldoen.

In dit onderzoek wordt geanalyseerd of de business case voor CO2-vrije schepen verbeterd zou worden als de kosten van naleving van de CII gedeeld zouden worden. Het wordt geconcludeerd dat ongeveer de helft van de extra kosten van CO2-vrije en CO2-arme brandstoffen op deze manier gedekt zou worden zonder dat dit ten koste gaat van de milieuverbetering.