Rapport

Food Commodity Footprints. Global GHG footprints and water scarcity footprints in agriculture

Oxfam heeft CE Delft gevraagd inzicht te geven in de mondiale voetafdrukken van zeventien belangrijke voedselgrondstoffen met betrekking tot broeikasgasemissies (carbon footprint) en waterschaarste, gespecificeerd naar vijf continentale regio’s. De geaggregeerde resultaten (die ook in dit samenvattende verslag worden gepresenteerd) zijn allemaal voor deze zeventien voedselgrondstoffen. De vijf gewassen met de grootste jaarlijkse carbon footprint zijn rijst, sojabonen, maïs, palmolievruchten en tarwe. Bodememissies (zoals methaanemissies in de rijstteelt) en LUC-emissies (land-use change-emissies) dragen het meeste bij aan de mondiale carbon footprint. Door de relatief intensieve bevloeiing en grote waterschaarste in Azië zijn de voetafdrukken voor waterschaarste daar het hoogst.