Rapport

Fourth IMO Greenhouse Gas Study

De broeikasgasemissies van de scheepvaart stegen van 977 miljoen ton (Mt) in 2012 naar 1.076 Mt in 2018, een toename van 9,6%. In deze periode was er een verbetering van ongeveer 11% in de koolstofintensiteit van scheepvaartoperaties, maar deze efficiëntiewinst werd door volumegroei tenietgedaan.

Voor 2050 wordt een emissietoename voorspeld tot 50%, vergeleken met 2018, ondanks verdere efficiëntieverbeteringen, doordat de vervoersvraag vermoedelijk zal blijven groeien. Hoewel de gevolgen van de Covid-19-pandemie de emissies in 2020 waarschijnlijk zullen drukken, wordt niet verwacht dat deze de projecties voor de komende decennia significant zullen beïnvloeden.

Dit zijn de belangrijke conclusies uit het Vierde IMO-Broeikasgasonderzoek, in opdracht van de Internationale Maritieme Organisatie uitgevoerd door een internationaal consortium van tien adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en universiteiten op vier continenten onder leiding van CE Delft, alfabetisch als volgt: ClassNK (Japan), Dalian Maritime University (China), Fudan University (China), Institute of Economic Research Foundation, University of São Paulo (Brazil), International Council on Clean Transportation, Manchester Metropolitan University (VK), National Maritime Research Institute, National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology (Japan), Purdue University (VS) en UMAS, University College London (VK).

Het rapport is te vinden op de IMO-website

Auteurs

Co-auteurs

Shinichi Hanayama, Shuang Zhang, Paula Pereda, Bryan Comer, Elena Hauerhof, Wendela Schim van der Loeff, Tristan Smith, Yan Zhang, Hiroyuko Kosaka, Masaki Adachi, Jean-Marc Bonello, Connor Galbraith, Ziheng Gong, Koichi Hirata, David Hummels, David S. Lee, Yiming Liu, Andrea Lucchesi, Xiaoli Mao, Eiichi Muraoka, Liudmila Osipova, Haoqi Qian, Dan Rutherford, Santiago Suárez de la Fuente, Haichao Yuan, Camilo Velandia Perico, Libo Wu, Deping Sun, Dong-Hoon Yoo and Hui Xing

Meer over