Rapport

Geïnformeerd op reis

Hoe kunnen consumenten rekening houden met de milieueffecten van hun vervoer? In het rapport “Geïnformeerd op reis” geven we een beeld van de beschikbare informatie voor consumenten over de milieueffecten van hun eigen mobiliteit. Naast personenvervoer kijken we ook naar de informatievoorziening voor het goederenvervoer. Het rapport schetst de keuzemomenten die van invloed zijn op de milieueffecten van verkeer en vervoer en de informatie die daarover voorhanden is. We brengen de witte vlekken in de huidige informatievoorziening in beeld en schetsen de meest kansrijke mogelijkheden om deze in de toekomst in te vullen. Dit zijn milieu-informatiesystemen over de volgende vier onderwerpen:

  1. De keuze voor de vervoerswijze in het personenvervoer (bijvoorbeeld auto, trein of fiets);
  2. De aanschaf van tweedehands auto’s (aanwezigheid van katalysator, brandstofsoort, etc.);
  3. Het onderhoud van personenauto’s en vrachtauto’s (materialen en effecten op emissies en brandstofverbruik);
  4. De keuze voor vervoerswijze in het vrachtvervoer (bijvoorbeeld water, spoor of weg).

Meer over