Rapport

Groeiprojecties energie-intensieve industrie. Referentiescenario’s voor impactanalyse klimaatbeleid

Het PBL publiceert regelmatig studies naar het huidige en toekomstige energieverbruik en de emissies van broeikasgassen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Voor scenariostudies naar het toekomstige energieverbruik en de toekomstige broeikasgasemissies is het noodzakelijk om aannames te doen over groeiprojecties van de verschillende sectoren binnen de industrie.

PBL heeft aan CE Delft gevraagd om nieuw onderzoek waarbij een economische projectie wordt gegeven van de toekomstige ontwikkeling tot 2040 van 21 energie-intensieve sectoren in de Nederlandse industrie, inclusief de fysieke productie van een 24-tal specifieke producten van die sectoren. De economische projectie wordt weergegeven in termen van:

  • productiewaarde (omzet);
  • toegevoegde waarde;
  • kg of liters (fysieke productie).

Binnen de studie is gebruikgemaakt van economische modellen, maar de studie in zijn totaliteit is geen modelstudie. Dit komt omdat er op dit moment geen economische modellen beschikbaar zijn die de interactie tussen de wereldwijde economische ontwikkeling en de kosten van de klimaat- en energietransitie op de gevraagde sectorstructuur beschrijven. Derhalve is deze studie een combinatie van diverse methoden van onderzoek om tot een waarschijnlijk toekomstbeeld voor de Nederlandse industrie te komen.

Auteurs