Rapport

Handelingsperspectieven verduurzaming betonsector

In ‘Handelingsperspectieven verduurzaming betonsector’ zijn de resultaten gebundeld van de werkgroepen van het netwerk die zeven kansrijke handelingsperspectieven verder hebben uitgewerkt voor de middellange termijn. Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van de techniek en de bijbehorende kansen en belemmeringen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor de innovatieagenda van het MVO Netwerk Beton. En bieden concrete aanknopingspunten voor het uitvoeren van pilots met de innovatieve technieken.

Auteurs