Rapport

Health impacts and costs of diesel emissions in the EU

In deze studie worden de huidige maatschappelijke kosten (zowel binnen als buiten de markt) van de emissies van dieselwegvoertuigen in de EU28 berekend, en ook de maatschappelijke baten van het uitbannen van dieselvoertuigen en overschakeling op elektrische en andere vormen van emissieloze mobiliteit. Voor negen individuele EU-lidstaten (Bulgarije, Duitsland, Estland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje) is a gedetailleerder analyse uitgevoerd, waarbij het percentage van het overheidsbudget dat wordt besteed aan de aan dieselemissies gerelateerde gezondheidskosten is vastgesteld en de besparing als er volledig op elektrische voertuigen zou worden overgeschakeld.