Rapport

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Een van de speerpunten van het huidige verkeersbeleid is variabilisatie van de autokosten, zodat ‘de gebruiker betaalt’. Hierbij wordt gedacht aan het invoeren van een kilometerheffing, waarbij ter compensatie de vaste autobelastingen zoals de houderschapsbelasting (MRB) en de aankoopbelasting (BPM), al dan niet gedeeltelijk, worden afgeschaft. In deze studie hebben we de mogelijke effecten van deze vaste autobelastingen en de accijns (een variabele belasting) op de omvang, samenstelling en het gebruik van het Nederlandse wagenpark onderzocht. Hiertoe hebben we de wagenparkgegevens van acht Europese landen vergeleken met de autobelastingen in die landen, waarbij we zoveel mogelijk voor economische, sociale en culturele factoren hebben gecorrigeerd.
De uitkomsten van deze vergelijking laten allereerst duidelijk zien dat verschillen in auto- en brandstofbelastingen slechts gedeeltelijk terug te zien zijn in de auto- en brandstofprijzen. Daarnaast is ook de samenhang tussen BPM, MRB en accijns enerzijds, en het aantal autoverkopen, jaarkilometrage per auto of inwoner, brandstofmix, gemiddelde leeftijd, gewicht en cilinderinhoud van de auto’s anderzijds aangetoond. Ook de differentiatie van vaste belastingen, bijvoorbeeld naar autogewicht of cilinderinhoud, blijkt aantoonbaar effect te hebben op de samenstelling van het wagenpark. Aangezien al deze kenmerken van het wagenpark in meer of mindere mate bepalend zijn voor de emissies van personenauto’s, kunnen we ook conclusies trekken over de effecten van deze belastingen op de milieubelasting van een wagenpark.

Auteurs

Meer over