Rapport

Het net slimmer benut! Beleidsmaatregelen voor efficiëntere benutting van de elektriciteitsinfrastructuur

De komende jaren is er meer noodzaak voor netverzwaring dan netbeheerders kunnen realiseren. In opdracht van Netbeheer Nederland heeft CE Delft een studie uitgevoerd naar beleidsmaatregelen die deze opgave kunnen verkleinen. De onderzoeksvraag was: Welke beleidsmaatregelen kunnen het tekort aan elektriciteitsinfrastructuur verkleinen door het netwerk efficiënter te gebruiken?

Door middel van vijf casussen hebben we knelpunten geïdentificeerd waardoor het netwerk nu inefficiënt gebruikt wordt. Dit zijn knelpunten in tarieven, subsidiemechanismes, beleid of technieken. We hebben beleidsmaatregelen in kaart gebracht om deze knelpunten op te lossen. Hiervan hebben we er acht geselecteerd omdat ze onder directe invloed zijn van de overheid of netbeheerders, potentieel hebben om het tekort aan infrastructuur terug te dringen en (bijna) niet geïmplementeerd zijn.

Bekijk ook het webinar ‘Het net beter benut’.

Auteurs