Rapport

Huizen op eigen energie. Onderzoek naar een energieneutraal gemeente Huizen

De gemeente Huizen heeft het streven uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn, maar realiseert zich dat deze termijn praktisch gezien, onhaalbaar is. CE Delft is gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente wel heeft. Het resultaat van dit onderzoek ligt hier voor u. Naast dit rapport bestaat het onderzoek uit een apart uitgegeven ‘Nulmeting’ en een ‘Maatregelencatalogus’. Op 19 februari 2015 heeft een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden in Huizen. Belanghebbenden en geïnteresseerden hebben in deze bijeenkomst meegedacht over de energiemaatregelen die de gemeente Huizen kan of zou moeten nemen. Dit heeft voor dit onderzoek waardevolle, lokale informatie en maatregelen opgeleverd. De voornaamste maatregelen die hier werden aangedragen zijn opgenomen in de ‘Maatregelencatalogus’. Dit rapport geeft de huidige situatie weer en schetst de uitdaging waar Huizen voor staat.

Auteurs