Rapport

Identifying criteria for determining whether a ship produces reduced quantities of waste and manages it in a sustainable and environmentally sound manner

In dit rapport worden criteria vastgesteld aan de hand waarvan bepaald kan worden of een schip minder afval produceert en dit afval op een duurzame en milieuvriendelijke manier beheert. De conclusie is dat het onhaalbaar is om één verzameling criteria voor alle soorten schepen en havens te gebruiken. Dit vanwege de uiteenlopende omstandigheden in havens en de verschillen in hoeveelheden en soorten scheepsafval. Dit rapport stelt daarom voor om een lijst met criteria op te stellen die havens à la carte kunnen toepassen.

Ter voorbereiding van een gedelegeerde handeling betreffende Richtlijn (EU) 2019/883 inzake havenontvangstvoorzieningen heeft DG MOVE van de Europese Commissie opdracht gegeven voor dit rapport.

Dit rapport is opgesteld door CE Delft en CHEW.

Meer over