Rapport

IJVERGAS. Feasibility of hydrogen generation on a multifunctional island at IJmuiden Ver

Er vindt momenteel een zichtbare, snelle uitbreiding plaats van het opgestelde windkrachtvermogen op de Noordzee. In het gebied IJmuiden Ver, 80 kilometer van de kust bij Den Helder, zijn er plannen om vóór 2030 nog 4 GW vermogen te installeren en mogelijk tot 10 GW later.

De uitbreiding met 4 GW is op zichzelf al een verviervoudiging van het huidige Nederlandse vermogen wind op zee. Aanlanding van zo’n immense hoeveelheid windkracht als stroom vereist zeer substantiële omzettings- en transportvoorzieningen. Een veelbelovend alternatief voor een dergelijke reuzenonderneming is echter om deze windenergie te gebruiken om waterstof te produceren in power-to-gas-installaties. In deze studie worden de kansen en uitdagingen onderzocht van waterstofproductie op een multifunctioneel eiland in het IJmuiden Ver-gebied. Naast de technische en economische kanten van de energiedimensie, die in dit onderzoek centraal staan, worden ook niet-technische aspecten onder de loep genomen, omdat de ontwikkeling van een multifunctioneel eiland een brede, systeemaanpak vereist.

Auteurs

 • Nina Voulis
 • Frans Rooijers
 • Joeri Vendrik
 • Reinier van der Veen
 • Thijs Scholten
 • Malte Renz, NEC
 • Miralda van Schot, NEC
 • Catrinus Jepma, NEC
 • Madelaine Halter, TNO
 • Joris Koorneef, TNO
 • Hester Dijkstra, TNO
 • Ernst van Zuijlen, OSF
 • Chris Westra, OSF
 • Wim Klomp, Royal HaskoningDHV
 • Ferry van der Linden, Intecsea
 • Ballard Asare-Bediako, HAN