Rapport

Impact of a higher energy efficiency target on the renewable energy target

Het door de Europese Raad in 2014 overeengekomen raamwerkprogramma energie en klimaat voor 2030 bevat twee belangrijke energie gerelateerde doelstellingen voor 2030: een doelstelling van verbruik van minstens 27% hernieuwbare energie (HE) in de EU en een indicatieve doelstelling voor energie-efficiëntie (EE) van minstens 27%, gemeten als percentage van het voorspelde toekomstige energieverbruik. Omdat er momenteel met verschillende waarden van de EE-doelstelling wordt gerekend, is het belangrijk te beseffen dat het uiteindelijke besluit met betrekking tot de EE-doelstelling grote gevolgen kan hebben voor de impact van een gegeven HE-doelstelling in 2030.

Deze impact is zeer substantieel: als de minimumdoestelling van 27% hernieuwbare energie in 2030 met een EE-doelstelling van 40% in 2030 wordt gecombineerd, zal de Europese HE-doelstelling leiden tot implementatie van vrijwel geen additionele HE-vermogen na 2020. In deze korte notitie wordt dit onderwerp verkend en worden mogelijkheden aangereikt om verdere groei van hernieuwbare energie in de EU te garanderen, onafhankelijk van verbeteringen in energie-efficiëntie.

Auteurs