Rapport

Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen

In opdracht van de Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege, heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)  aan Technum, SuMa Consulting en CE Delft gevraagd een onderzoek uit te voeren naar kosten en effecten van de mogelijke invoering van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen in Vlaanderen. In dit onderzoek zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor een statiegeldsysteem voor verschillende verpakkingen (blik, fles, drankenkartons), grootte van de verpakkingen, aantal inzamelpunten etc. Vervolgens zijn de kosten en effecten van deze scenario’s gedetailleerd in kaart gebracht, waarbij CE Delft vooral verantwoordelijk was voor de kostenraming. De resultaten van de studie zijn tijdens verschillende stakeholderbijeenkomsten uitvoerig besproken.

Auteurs