Rapport

Impactanalyse Klimaatakkoord industrie – Een verkenning van de gevolgen voor de Omgevingsdienst NZKG

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een regionale uitvoeringsdienst voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu, bodem en bouw. Daarnaast adviseren zij over bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en -beleid.

De industriële bedrijven waar de OD NZKG haar VTH-taken uitvoert zijn in transitie naar een klimaatneutrale en circulaire toekomst. Bestaande bedrijfsprocessen zullen veranderen en soms afbouwen, er zullen ook nieuwe bedrijven en nieuwe innovatieve processen komen. De werkomgeving van de OD NZKG verandert daardoor ook. Om zich goed voor te kunnen bereiden op deze veranderende toekomst, heeft de OD NZKG aan CE Delft gevraagd om de technologische veranderingen in de industrie en de invloed daarvan op de werkzaamheden van de OD NZKG in kaart te brengen.

Het rapport laat zien dat realisatie van het Klimaatakkoord veel veranderingen met zich meebrengt: er worden nieuwe technologieën ontwikkeld en toegepast, nieuwe infrastructuur zal nodig zijn en nieuwe bedrijven zullen zich vestigen. Hierdoor zal het aantal vergunningsaanvragen toenemen. Een belangrijke aanbeveling is om op korte termijn te investeren in kennis en expertise van de nieuwe technologieën. Sterke inhoudelijke kennis van de technieken en een goed inzicht in de veranderingen in het gebied is en blijft een voorwaarde voor het effectief uitvoeren van de VTH-taken.

Auteurs