Rapport

Impacts of FuelEU Maritime on the Dutch maritime sector

De Europese Commissie heeft het startsein gelost voor het FuelEU Zeevaart-initiatief, met als doel om de vraag naar hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen vanuit schepen van en naar havens binnen de EU te verhogen. Dit verslag analyseert het effect van het initiatief op de Nederlandse maritieme sector en bekijkt of beleidsregels gericht op het aanbod, naast die binnen FuelEU Zeevaart, nog andere voordelen met zich meebrengen.

Auteurs