Rapport

Implementation pathways ETS2 for road transport and buildings

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw emissiehandelssysteem voor wegverkeer en gebouwen voorgesteld: ETS2. Op de nieuwe ETS-markt moeten brandstofleveranciers die energie aan eindklanten leveren emissierechten kopen. In juni 2022 stelde het Europees Parlement een aantal wijzigingen in deze Richtlijn voor, waaronder een nieuwe bepaling in artikel 30f van amendement 182 (EP, 2015). Op basis van deze bepaling zouden leveranciers niet meer dan 50% van de kosten met betrekking tot emissierechten door mogen rekenen aan eindklanten. Ook verplicht deze bepaling gereguleerde partijen om uiteen te zetten hoe de prijs voor consumenten is opgebouwd, waarbij wordt gekeken naar de prijs van een jaar vóór aanvang van het nieuwe emissiehandelssysteem.

Een belangrijke vraag rondom de nieuwe bepaling in artikel 30f was hoe de uitvoering en implementatie ingevuld konden worden. Transport & Environment heeft CE Delft gevraagd onderzoek te doen om de Europese Commissie en lidstaten een beeld te geven van haalbare manieren om deze bepaling te implementeren. In het kader van deze studie hebben we een voorlopige verkenning uitgevoerd van mogelijke manieren om deze bepaling te implementeren. Hierbij hebben we het doorberekenen van kosten aan eindklanten beperkt gehouden.

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben de Richtlijn in het najaar van 2022 besproken. Transport & Environment heeft onze studie gebruikt in hun bijdrage aan deze besprekingen. Het rapport is niet openbaar beschikbaar.