Onze mensen

Fenneke van de Poll

Fenneke van de Poll
onderzoeker/adviseur
Over Fenneke

Fenneke werkt bij CE Delft als onderzoeker/adviseur binnen de sector Duurzame Steden. Fenneke heeft een multidisciplinaire achtergrond in zowel economie en milieu & energie. Tijdens haar studie heeft ze onderzocht wat de ruimtelijke gevolgen zijn van de energietransitie. Daarnaast bestudeerde ze de energietransitie vanuit een economisch perspectief: welke maatregelen leveren de hoogste maatschappelijke baten op en welke zijn het meest kosteneffectief? Als onderzoeker aan de VU deed ze data-analyses waarin ze verbanden onderzocht tussen de ruimtelijke aspecten van de historische energietransitie en de economische groei. Bij CE Delft vertaalt ze deze kennis naar begrijpelijke adviezen, tools en (GIS-)kaarten op het gebied van warmte, energie en de gebouwde omgeving.

Rapporten waar Fenneke van de Poll auteur is

Bekijk alle rapporten van Fenneke van de Poll