Onze mensen

Fenneke van de Poll

Fenneke van de Poll
onderzoeker/adviseur
Over Fenneke

Fenneke werkt bij CE Delft als onderzoeker/adviseur binnen de sector Duurzame Steden. Fenneke heeft een multidisciplinaire achtergrond in zowel economie en milieu & energie. Tijdens haar studie heeft ze onderzocht wat de ruimtelijke gevolgen zijn van de energietransitie. Daarnaast bestudeerde ze de energietransitie vanuit een economisch perspectief: welke maatregelen leveren de hoogste maatschappelijke baten op en welke zijn het meest kosteneffectief? Als onderzoeker aan de VU deed ze data-analyses waarin ze verbanden onderzocht tussen de ruimtelijke aspecten van de historische energietransitie en de economische groei. Bij CE Delft vertaalt ze deze kennis naar begrijpelijke adviezen, tools en (GIS-)kaarten op het gebied van warmte, energie en de gebouwde omgeving.

Rapporten waar Fenneke van de Poll auteur is

Inspiratiegids Nieuwe ruimte voor de zon
april 2023
Lees meer
De zonnige kant van parkeren. Een inspirerend inzicht in de mogelijkheden die parkeerruimtes bieden voor de opwekking van zonnestroom
juni 2021
Lees meer
Technisch-economische analyse Voorschoten. Transitievisie warmte
april 2021
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Fenneke van de Poll