Rapport

Indelingen van vliegtuigtypen in milieuklassen

Het is mogelijk om vliegtuigen in te delen in milieuklassen. Dit rapport laat zien dat er verschillende grondslagen voor dergelijke indelingen bestaan. Het geeft ook een groot aantal voorbeelden van hoe een dergelijke indeling eruit kan zien. In alle gevallen is het nodig om de kenmerken van individuele vliegtuigen te weten om ze te kunnen indelen in milieuklassen. Het gaat daarbij om vliegtuigtype, motortype, en gewicht. Deze gegevens zijn bij luchthavens beschikbaar. Het rapport is geschreven voor het Ministerie van Financiën en besproken in de werkgroep “Differentiatie vliegbelasting”, waarin verscheidene belanghebbenden zitting hadden. De werkgroep was ingesteld naar aanleiding van de motie-Tang c.s. (Tweede Kamer 2007/08, 31 205, nr 45) die vroeg om een analyse van de praktische mogelijkheden om de vliegbelasting te relateren aan de af te leggen afstand en de milieubelasting van gebruikte vliegtuigtypes.

Meer over