Rapport

Indicatie bijdrage productgroepen aan plasticvervuiling

Babette Porcelijn wil graag in de nieuwe versie van haar boek ‘De verborgen impact’ een indicatie geven van de plasticvervuiling per productgroep. Zij heeft CE Delft gevraagd om deze indicatie in te schatten.

Met het rapport ‘Indicatie bijdrage productgroepen aan plasticvervuiling’ geven we een schatting van de milieubelasting door plasticvervuiling per productgroep. Babette Porcelijn gebruikt dit in de nieuwe versie van haar boek ‘De verborgen impact’. Daarin is een top 10 opgenomen van de milieubelasting door de gemiddelde Nederlandse consument. We geven per productgroep een score van 0 tot 3 voor de impact door plastic vervuiling.

Er is nog geen methode beschikbaar om de milieu-impact van zwerfafval, verspreiding van microplastics of plastic soep te kwantificeren in een LCA. Hierdoor is het niet mogelijk om de milieueffecten van plasticvervuiling te integreren in een totale milieuscore per productgroep. Daarom hebben we een kwalitatieve inschatting gegeven van de omvang van plastic vervuiling per productgroep. Het gaat om een eerste indicatie, met een grote onzekerheid, omdat de meetbaarheid van plasticvervuiling zeer complex is, en de schattingen van de omvang in diverse bronnen zeer uiteenlopen.

De twee categorieën met de meeste vervuiling zijn verrassend genoeg ‘auto’ en ‘plantaardig, vis en drinken’. Voor de auto ligt dit aan bandenslijtage. Bij voedsel en drinken ligt het met name aan de verpakkingen en de visserij, waarbij verf en visnetten een grote bijdrage leveren aan de plastic soep. ‘Spullen’ en ‘Kleding en textiel’ komen op de tweede plaats, waarbij slijtage bij wassen een grote bijdrage leveren. Daarnaast spelen verpakkingen die buitenshuis worden gebruikt een rol, net als huishoudelijke wegwerpartikelen.

Zowel de Top 10 milieubelasting van de gemiddelde consument als de Indicatie bijdrage productgroepen aan plastic vervuiling zijn verwerkt in het boek De Verborgen Impact van Babette Porcelijn.

Meer over