Rapport

Industrie en havens Zeeland. Compensatiepakket Marinierskazerne Vlissingen

Dit advies aan de Speciaal Adviseur Compensatie Marinierskazerne Vlissingen is gericht op het spoor ‘Zeeuwse industrie en havens’. De twee andere sporen zijn bereikbaarheid, en onderwijs & kennis. De opdracht bestond uit het uitwerken van een overkoepelend samenhangend verhaal, plus het uitwerken van de volgende vier onderdelen:

  1. 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
  2. Waterstofhub
  3. Mogelijkheid tot afvoer van afgevangen CO2
  4. Krachtige Zeeuwse havens.

Voor een sterke economie in Zeeland is het noodzakelijk dat deze tijdig kan overschakelen op klimaatneutrale energievormen (elektriciteit, waterstof en/of aardgas+CCS) op zodanige wijze dat men kan blijven concurreren met industrieën elders.
De infrastructuur voor elektriciteit zal moeten worden uitgebreid, met name in Zeeuws-Vlaanderen (omdat dat op Walcheren en Zuid-Beveland al gebeurt). De aardgasinfrastructuur zal stapsgewijs omgebouwd moeten worden naar een publieke waterstofinfrastructuur. Voor de korte termijn moet worden voorzien in de mogelijkheid om CO2, die in zuivere vorm zowel bij Yara als Zeeland Refinery vrijkomt, af te voeren naar een opslaglocatie onder de Noordzee. Naast energie-infrastructuur is het van belang dat havenfaciliteiten concurrerend blijven met ontwikkelingen elders. De samenhang van deze onderdelen is weergegeven in de volgende Figuur:

Deze versterking van de energie-infrastructuur en havenfaciliteiten is al in diverse studies onderzocht en vergt acties van diverse partijen op korte termijn, zie volgende tabel.

Overzicht van de investeringsbedragen, plus welke partij investeert en wanneer:

Auteurs

Co-auteurs

m.m.v. Mw. Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht), Alexander Oei (Ecorys) en Marten van den Bossche (Ecorys)