Rapport

Inventarisatie BioBased Economy in de Nederlandse chemie

In opdracht van Agentschap NL en VNCI is er door CE Delft onderzoek gedaan naar de mate waarin de Nederlandse chemie betrokken is bij de BioBased Economy. De studie heeft zich specifiek gericht op 50 bedrijven die vooraf geselecteerd zijn door Agentschap NL en VNCI uit de ledenlijst van de VNCI.

Bij dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van openbare bronnen, zoals jaarverslagen, krantenartikelen, persberichten en bedrijfswebsites Het rapport geeft per bedrijf aan wat er gevonden is in deze openbare bronnen over biobased producten en research naar biobased processen en producten.

Uit het rapport blijkt dat de meerderheid van de bedrijven in meer of mindere mate betrokken is bij de BioBased Economy, maar dat daarover nog vooral kwalitatief gecommuniceerd wordt in openbare bronnen.

Auteurs