Rapport

Investeren in energiezuinige beluchting Dokhaven?

Binnen het Beheergebied van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) ligt de ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Dokhaven. Uit onderzoek is gebleken dat het waterschap een energiebesparing van 3 mln kWh per jaar in de installatie kan realiseren door bellenbeluchting toe te passen. Tegenover de milieuwinst staat een relatief grote investering voor de installatie.
Het Waterschap wil daarom graag een integrale afweging maken voor de investeringskeuze. Dit betekent dat naast bedrijfseconomische aspecten, ook maatschappelijke en milieuaspecten een rol kunnen spelen in de besluitvorming. In deze rapportage is deze afweging gemaakt.