Rapport

Inzameling blik in statiegeldsysteem in Nederland

In deze rapportage geven we een aantal beschouwingen bij de keuze voor een inzamelsysteem voor blikjes als dat per 31 december 2022 ook onder statiegeld gaat vallen. We vergelijken hierbij de optie om blik toe te voegen aan de bestaande inzamelinfrastructuur bij supermarkten met het voorstel van het Afvalfonds Verpakkingen om blik nabij supermarkten in te gaan zamelen (het voorstel van het Afvalfonds).

Conclusie
Gemak voor de consument is een belangrijke factor voor het behalen van een hoog retourpercentage en het verminderen van zwerfafval. Toevoeging aan het bestaande systeem kent het grootste gemak voor de consument, omdat het aansluit bij bestaande gewoontes en er geen twee systemen naast elkaar komen te bestaan. Inleveren nabij supermarkten kent risico’s, omdat consumenten meer tijd en moeite moeten gaan doen en er niet meer bij alle supermarkten kan worden ingeleverd. Het onbemande systeem kent risico’s op vandalisme en opstoppingen bij storingen.