Rapport

Is een kwaliteitsindex voor CO2-reductie mogelijk?

Het Ministerie van Economische Zaken heeft CE opdracht gegeven om een vooronderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een kwaliteitsindex voor CO2-reductie om op basis daarvan een financiële stimulans te generen voor CO2-reductie.
De vragen die zijn behandeld in het onderzoek zijn:

  1. Is het mogelijk een kwaliteitsindex voor CO2-reductie te ontwikkelen die een aangrijpingspunt is voor financiële prikkels? En hoe kan de index eruit zien?
  2. Is het nodig te certificeren? En hoe moet certificering georganiseerd worden?

Conclusie uit het vooronderzoek is dat het mogelijk is een CO2-index te ontwikkelen die voldoet aan de randvoorwaarden. In het hoofdonderzoek zal de kwaliteitsindex voor CO2-reductie moeten worden uitgewerkt waarbij ook de certificering belangrijk is. De energieproducten staan centraal waarbij vele verschillende CO2-reductietechnieken (bijv. warmtepompen, warmte-kracht, brandstofcel, HR (stoom)ketels, koude- en warmte-opslag) in aanmerking komen om het gedefineerde product (warmte/stoom met een bepaalde druk en temperatuur, elektriciteit op een bepaald spanningsniveau, etc) tegen betere milieuprestaties te produceren.
De toegevoegde waarde van het te ontwikkelen indexsysteem zit vooral in het feit dat een dergelijk systeem een werkelijke prestatie beloond en niet een berekende prestatie in een ideale situatie.

Meer over