Rapport

Isolatietegoed. Achtergrondrapport bij het voorstel van Natuur & Milieu

Het ‘isolatietegoed’ is een voorstel van Natuur & Milieu dat bedoeld is om een substantiële bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot van woningen en aan het draagvlak voor klimaatbeleid. Het idee van het isolatietegoed is een ‘tegoedbon’ waarmee alle eigenaren van koop- en huurwoningen die nog geen muur- of vloerisolatie hebben, één van deze twee maatregelen volledig vergoed kunnen laten uitvoeren. In dit onderzoek zijn de kosten en CO2-besparing van deze twee isolatiemaatregelen bepaald en is een verkenning gedaan van een mogelijke uitvoeringsvorm van het voorstel.

Totale kosten en CO2-besparingspotentieel

Maatregel Aantal woningen Totale kosten

(milard €)

CO2-besparing

(Mton CO2/jaar)

Spouwmuurisolatie 1.893.000 2,18 1,70
Vloerisolatie 567.000 0,93 0,34
TOTAAL 2.460.000 3,11 2,04