Rapport

Kansen voor thermische opslagsystemen

Wat is de markt voor collectieve, thermische opslagsystemen in Nederland?

In een warmtevoorziening die steeds meer gaat leunen op schone en duurzame warmtebronnen wordt dit een steeds belangrijkere vraag. Opslagsystemen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren om warmtenetten efficiënter (energetisch en financieel) en duurzamer te laten opereren. Ofwel door in de piekvoorziening van warmte te voorzien (in plaats van de piekketel die draait op een fossiele brandstof), ofwel door met dezelfde duurzame warmtebron een groter aantal woningen te beleveren.

In dit onderzoek is het marktpotentieel (tot en met 2050) van (grootschalige) collectieve seizoensopslagsystemen in warmtenetten voor de gebouwde omgeving onderzocht. Er is gekeken naar systemen die op dit moment (bijna) marktrijp zijn en aansluiten bij de huidige generatie warmtenetten:

  • ATES: aquifer thermal energy storage;
  • BTES: borehole thermal energy storage;
  • PTES: pit thermal energy storage;
  • TTES: tank thermal energy storage.