Rapport

Kansen voor waterstof in de Limburgse industrie. Haalbaarheidsstudie

In de opgave van verduurzaming zal de Limburgse industrie keuzes moeten maken. Elektrificatie en waterstof vormen twee belangrijke opties om klimaatneutraal te worden. Provincie Limburg en de Limburgse bedrijven die zijn aangesloten bij het Limburgs Energie Akkoord (LEA), zien de potentiële rol die waterstof kan gaan spelen, niet alleen als grondstof maar ook als energiedrager. Tegelijk is hier grote onzekerheid over, terwijl bedrijven meerjarige investeringen moeten doen en weloverwogen keuzes willen maken.

Daarom heeft de provincie Limburg onderzoek laten doen: welke rol kan waterstof als energiedrager spelen in de verduurzaming van het elektriciteits- en warmtegebruik in de Limburgse industrie? CE Delft heeft de kansen in kaart gebracht op basis van technische haalbaarheid en economische levensvatbaarheid bij de LEA-bedrijven. Daarbij geven we aan hoe die waterstof beschikbaar komt: wanneer en tegen welke prijs, en met welke infrastructuur.

Auteurs