Rapport

Ketenemissies elektriciteit. Actualisatie elektriciteitsmix 2021

CE Delft heeft voor CO2emissiefactoren.nl de emissiefactor voor elektriciteit, inclusief ketenemissies, geactualiseerd. Het gaat hierbij om de ketenemissies van de in Nederland geproduceerde elektriciteit in 2021, het meest recente jaar waarover alle benodigde data beschikbaar zijn op basis van CBS data (zie ook de Klimaat- en Energieverkenning 2023).

Op CO2emissiefactoren.nl zijn CO2-emissiefactoren beschikbaar van energiedragers, personenvervoer, goederenvervoer en koelmiddelen. Deze emissiefactoren kunnen consumenten, organisaties en bedrijven gebruiken om hun klimaatvoetafdruk te berekenen.

De CO2-emissiefactoren voor de productie van elektriciteit in 2021 is 300 g/kWh. Emissies in de keten zijn daarbovenop 74 g/kWh, waarmee de totale emissiefactor van elektriciteit uitkomt op 374 g/kWh. We hebben de ketenemissies eerst voor elke individuele energiebron (aardgas, kolen, wind, zon-pv, biomassa, etc.) berekend, waarna we de ketenemissies van de totale energiemix hebben vastgesteld op basis van de elektriciteitsproductie per energiebron in 2021.