Rapport

Kilometerwaardering gewaardeerd

Rabobank presenteert in het document ‘Duurzame mobiliteit – Tien procent minder is meer!’ haar visie op duurzame mobiliteit, welke is uitgewerkt in een businesscase. CE heeft dit plan van de Rabobank met de bijbehorende business case tegen het licht gehouden en een inschatting gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten. De belangrijkste conclusie is dat met de door Rabobank veronderstelde effecten forse baten kunnen worden behaald. Het maatregelpakket om dit te realiseren moet echter nog wel verder worden uitgewerkt om de hoge ambities waar te kunnen maken.

Auteurs

Meer over