Rapport

Klimaatimpact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Vergelijking 1990, 2010 en 2017

Deze studie beschouwt de klimaatimpact van beton- en wapeningsstaalgebruik in 2017, 2010 en 1990. We concluderen dat de klimaatimpact van betongebruik in zichtjaren 2010 en 2017 lager ligt dan inzichtjaar 1990. In 2017 lag de impact van betongebruik lager dan 2010, maar dat komt door een lagere totale hoeveelheid betonmortel en betonproducten toegepast op de Nederlandse markt.

Op nationale schaal gezien was de klimaatimpact per m3 nagenoeg gelijk in zichtjaren 2010 en 2017. De klimaatimpact per m3 mortel en per m3 betonproduct (gemiddeld in Nederland) daalde elk wel, maar 1 m3 betonproduct heefteen hogere klimaatimpact dan een m3 betonmortel. Het gelijkblijvend resultaat per m3 beton komt omdat er in 2017 verhoudingsgewijs meer betonproducten werden geproduceerd dan betonmortel in 2010.

De hogere klimaatimpact van een m3 betonproducten in vergelijking met betonmortel is een aandachtspunt voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Prefabbetonproducten zijn eenvoudiger te hergebruiken dan in situ gestort betonmortel. De trend dat betonproducten meer en meer wordt gebruikt ten koste van betonmortel zou daarom kunnen doorzetten. Dit zou verdere verhoging per m3 beton (gemiddeld) kunnen opleveren, maar het kan ook voordelen opleveren:

  • hergebruik van betonproducten levert een hogere klimaatwinst op dan recycling van materialen;
  • in sommige toepassingen hebben betonproducten minderbeton nodig dan betonmortel, waardoor het totale gebruik van beton in Nederland lager blijft.

Auteurs

Meer over