Rapport

Klimaatmaatregelen mobiliteit. Factsheets voor de KEV 2022

Elk najaar publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Klimaat-en Energieverkenning (KEV) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), TNO, het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO en de WUR. De meest recente versie, de KEV 2022, schetst de ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding vanaf 2000 tot heden en de verwachte ontwikkelingen tot 2030. Ook beschrijft de KEV 2022 de effecten van vastgestelde en voorgenomen maatregelen uit onder andere het Klimaatakkoord. Voor een deel van deze maatregelen heeft het PBL aan CE Delft gevraagd om factsheets uit te werken. In dit rapport vindt u, van in totaal twaalf maatregelen, factsheets met beschrijvingen van de maatregelen en hun effecten.