Rapport

Koolstofbudget luchtvaart

Royal Schiphol Group heeft CE Delft opdracht gegeven om te bepalen hoeveel koolstofbudget de Nederlandse luchtvaartsector nog heeft in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Ook is CE Delft gevraagd om te onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor het aantal vluchten dat vanaf Amsterdam Airport Schiphol kan vertrekken. Deze studie is input die als basis dient voor ‘nieuwe regels met heldere grenzen voor geluid en de uitstoot van CO2’ – punt één van het achtpuntenplan van Schiphol. Het resterende koolstofbudget wordt bepaald op basis van het nieuwste IPCC-rapport en verschillende aannames en keuzes. Ook presenteren we een kort overzicht van relevante nationale en internationale beleidsregels, die als achtergrondinformatie dient.

De voornaamste bevindingen van deze studie luiden als volgt:

  • Opwarming van de aarde wordt voornamelijk veroorzaakt door CO2, die zich in de atmosfeer ophoopt. Het is niet genoeg om het netto-nul-doel voor een specifiek jaar vast te stellen; de weg naar netto-nul bepaalt de wereldwijde temperatuurstijging.
  • Technologische doorbraken zullen te laat plaatsvinden en de productie van duurzame synthetische luchtvaartbrandstoffen kent haar grenzen. Er zijn maatregelen aan de vraagkant nodig om de luchtvaartsector in lijn te brengen met de doelen in het klimaatakkoord van Parijs.
  • Een onmiddellijke reductie in CO2-emissies is noodzakelijk. Anders vereist de luchtvaart disproportionele hoeveelheden schone energie en land, of is ze afhankelijk van technologische doorbraken die al dan niet plaatsvinden.
  • Om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken, moeten de emissies in 2030 met 30 tot 37% worden teruggebracht. De aangekondigde nationale (beleids)opties zijn niet in lijn met dit doel. Daarom is er aanvullend nationaal en internationaal beleid nodig.
  • Het maximumaantal vluchten in 2030 hangt in grote mate af van het percentage intercontinentale vluchten en de manier waarop luchtvaartuigen zich in formaat ontwikkelen. Het is cruciaal om 20% intercontinentale vluchten na te streven, aangezien deze vluchten verantwoordelijk zijn voor 80% van de CO2-emissies.

Meer over