Rapport

Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland

Het ministerie van Financiën heeft CE Delft opdracht verleend om een aantal maatregelen(pakketten) op het gebied van klimaat- en milieubeleid door te rekenen op hun effecten. Doel van de doorberekening is om inzicht te verschaffen in de CO2-reductie en nationale kosten van de maatregelen. De volgende maatregelen zijn in dit project doorberekend:

  1. Een nationale CO2-heffing of inputbelasting op kolen en gas in de elektriciteitssector
  2. Een nationale CO2-heffing in zowel de elektriciteitssector en de industrie zonder terugsluis van de belastingopbrengsten of een variant met terugsluis voor de industrie via verlaging energiebelasting of verhoging van de regeling indirecte emissiekosten EU ETS
  3. Verhoging derde schijf energiebelasting aardgas en elektriciteit
  4. Verschuiving in de eerste schijf van de energiebelasting: heffing op elektriciteit omlaag en gas omhoog
  5. Afschaffen bijzondere regelingen in de BPM voor bestelauto’s van ondernemers en taxi’s
  6. Afschaffen bijzondere regelingen in de MRB voor bestelauto’s van ondernemers
  7. Afschaffen accijnsvrijstelling binnenvaart
  8. Investeringssubsidies voor de verduurzaming van de binnenvaart of zeescheepvaart
  9. Invoeren van een nationale vliegbelasting

De maatregelen die we hebben doorberekend zijn voorgesteld door de opdrachtgever en betreffen niet noodzakelijkerwijs de meest kosteneffectieve maatregelen voor het voeren van klimaatbeleid.