Rapport

Laden voor logistiek in Tilburg. Op weg naar zero-emissie stadslogistiek

De gemeente Tilburg heeft formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone (‘ZE-zone’) in te voeren voor logistiek vervoer (vracht- en bestelwagens) binnen de Ringbanen. Concreet betekent dit dat er in Tilburg op termijn alleen nog volledig uitstootvrije vracht- en bestelwagens rijden.

In opdracht van Topsector Logistiek hebben Districon en CE Delft de toekomstige behoefte aan oplaadcapaciteit voor logistiek vastgesteld. De impact die de oplaadcapaciteit heeft op het elektriciteitsnetwerk is samen met Enexis vastgesteld. De rapportage laat zien dat er veel laadvraag van vrachtauto’s op bedrijventerreinen komt en dat veel laadinfrastructuur voor bestelauto’s in de woonwijken nodig is.