Rapport

LCA afvalverwerking luiermateriaal

In opdracht van de MARN (samenwerkingsverband van 10 gemeenten in de regio Nijmegen), ARN B.V. en Elsinga Beleidsplanning en Innovatie heeft CE Delft een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van luierverwerking. In de analyse is een vergelijking gemaakt tussen verbranding in een AEC met energieterugwinning en verwerking met een methode ontwikkeld door Elsinga. Deze methode, is gebaseerd op thermische drukhydrolyse (TDH) op 250°C >40 Bar, waaruit vervolgens kunststof (LDPE/PP) en biogas wordt geproduceerd.

Uit de LCA blijkt dat verwerking in de TDH route op 12 van de 17 midpoint milieucategorieën een voordeel geeft, en op alle drie de endpointcategorieën (menselijke gezondheid, kwaliteit van ecosystemen en grondstoffen). Uit een analyse van de endpoint resultaten blijkt dat de carbon footprint de belangrijkste bijdrage geeft. Met luierverwerking in de Elsinga TDH-route valt per ton luiers ~480 kg CO2-eq. te besparen ten opzichte van verwerking in een gemiddelde AEC in Nederland.

Meer over