Rapport

LCA of cultivated meat. Future projections for different scenarios

Deze ‘ex-ante’-Levenscyclusanalyse (LCA) van kweekvlees (Engels: cultivated meat (CM), ook bekend als in-vitro-vlees) geeft inzicht in het milieu-impact van dit product bij productie op commerciële schalen. Dit is de eerste LCA-studie die gebruik maakt van primaire gegevens van meerdere CM-producenten en relevante toeleveranciers. Hiertoe zijn data gevraagd van meer dan 15 bedrijven die actief zijn in CM-ontwikkeling en in de toeleveringsketen, die veelal door onafhankelijke experts zijn gevalideerd. Hoewel er door de vroege fase van technologische ontwikkeling nog onzekerheden bestaan, geloven we dat deze studie een robuust beeld geeft met de maximale hoeveelheid primaire data die momenteel haalbaar is.

Meer over