Onze mensen

Pelle Sinke

Pelle Sinke
onderzoeker/adviseur

Ons huidige voedselsysteem heeft een forse impact op het klimaat, stikstofemissies en land- en watergebruik. Dit kan veel duurzamer! In mijn onderzoek bij CE Delft kijk ik onder andere naar innovatieve eiwitten zoals kweekvlees.

Over Pelle

Expertise/interesses: LCA | voedselproductie | grondstoffenkringlopen | innovatieve technologie | productontwerp

Ik werk sinds maart 2019 bij de sector Ketenanalyse. Hier werk ik aan levenscyclusanalyse (LCA) van een breed scala aan producten en diensten. Als onderdeel van het kernteam Voedselketens draag ik bij aan uiteenlopende analyses op het gebied van duurzame voedselproductie- en consumptie, van bedrijfsfootprints tot methodologische reviews en strategisch advies aan overheden. Daarbij richt ik me graag op LCAs van innovatieve productieprocessen (waaronder bijvoorbeeld kweekvlees) en kringlopen van grondstoffen.

Tijdens mijn bachelor Engineering, Design and Innovation (BEng) heb ik me beziggehouden met ontwerp en fabricage van producten. Dit heb ik aangevuld met theoretische kennis en kritische analysevaardigheden tijdens mijn master Industrial Ecology (MSc) aan de TU Delft en Universiteit Leiden, waar ik ben afgestudeerd op LCA van tempehproductie in Indonesië. Deze opleidingen hebben ervoor gezorgd dat ik een systeemperspectief heb ontwikkeld door zowel praktische ervaring als theoretische verdieping. Deze combinatie is zeer nuttig bij het doelgericht behandelen van duurzaamheidsvraagstukken.

Met mijn werkzaamheden bij CE Delft hoop ik door middel van kennisontwikkeling duurzame transities te versnellen en natuurlijk continu door te leren in dit mooie vakgebied.

Rapporten waar Pelle Sinke auteur is

Pay as you eat dairy, eggs, and meat. Internalising external costs of animal food products in France, Germany and the EU27
juli 2023
Lees meer
Pay as you eat dairy, eggs and meat. External cost estimates and policy options to internalise them in Germany
juni 2023
Lees meer
Ex‑ante life cycle assessment of commercial‑scale cultivated meat production in 2030
januari 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Pelle Sinke