Rapport

LCA-rapportage van Prolock-oeverbescherming

In opdracht van Profextru B.V en in samenwerking met Stimular, heeft CE Delft een cradle-to-gate LCA-studie uitgevoerd van Prolock-oeverbescherming. Deze oeverbescherming wordt geproduceerd met gerecycled pvc en kan onder andere toegepast worden als beschoeiingen, damwanden en kwelschermen. De resultaten van deze LCA-studie zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) en beschikbaar in DuboCalc per vierkante meter (m2) oeverbescherming.

Profextru B.V. produceert vier soorten Prolock-schermen: Sigma, Omega, Delta en Aqua. Deze schermen worden toegepast als oeverbescherming, in combinatie met palen (hout of staal) en eventueel een gording (hout). We hebben de milieu-impacts van 12 verschillende configuraties van de oeverbescherming berekend, met wisselende afmetingen en materialisatie van de palen en gording.

Op deze pagina is een inkijkexemplaar te vinden. Het volledige LCA-rapport is op te vragen bij Profextru B.V. via deze link.

Meer over