Rapport

LCA voor beleidsmakers met casestudie over bekers

Het ministerie van I&W laat LCA-studies uitvoeren voor het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd beleid. LCA-studies zijn grote, gedetailleerde studies en kunnen soms tegenstrijdige uitkomsten hebben. Daarom wil I&W handvatten verkrijgen om op basis van LCA-studies besluiten te nemen voor haar beleid.

In dit rapport zijn vier LCA-studies voor bekers en tafelgerei onderling vergeleken, met als doel om beleidsmakers meer inzicht te doen verkrijgen in de opbouw van diverse LCA-studies. Uit de vergelijking is gebleken dat onder andere het doel van zo’n studie, de gebruikte datasets, de herkomst van de data, de gehanteerde impactcategorieën en de aannames in een LCA-studie nogal kunnen variëren, waardoor de conclusies van vergelijkbare studies uiteen kunnen lopen.

De bekercasestudie is besproken in een workshop met LCA-wetenschappers. Uit dit onderzoek volgen een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers om te hanteren bij het uitzetten en het lezen of beoordelen van een LCA-studie. Hiermee kan een beleidsmaker LCA-studies beter op waarde schatten en vergelijken.

Meer over