Rapport

Levenscyclusanalyse van wasbare en eenmalige luiers

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft CE Delft een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd waarin wasbare luiers zijn vergeleken met eenmalige luiers. We richten ons hierbij op de milieu-impact van luiergebruik door Nederlandse huishoudens. In de LCA worden drie luiersystemen vergeleken:

  1. Eenmalige luiers die na gebruik verbrand worden (referentie).
  2. Eenmalige luiers die na gebruik gerecycled worden met thermische drukhydrolyse.
  3. Wasbare luiers die opnieuw gebruikt kunnen worden.

De studie laat zien dat eenmalige luiers die verbrand worden de hoogste milieu-impact hebben. Bij wasbare luiers wordt de impact bepaald door het gedrag van huishoudens. Als een huishouden minder zuinige apparatuur heeft, vaker kleine wasjes doet en alle was in de droger stopt hebben wasbare luiers een hogere klimaatimpact dan eenmalige luiers. Bij milieubewuste huishoudens met zuinige apparatuur en efficiënt wasgedrag kunnen wasbare luiers tot vier maal beter zijn voor het milieu dan eenmalige luiers.

Meer over