Rapport

Literature review on employment impacts of GHG reduction policies for transport

De laatste jaren zijn talrijke studies gepubliceerd waarin gesteld wordt dat versnelde uptake of elektrische en brandstofefficiënte voertuigen in de gemotoriseerde vervoersmarkt positieve werkgelegenheidseffecten met zich mee zouden kunnen brengen.

Naar deze materie heeft CE Delft een literatuurstudie uitgevoerd, om te onderzoeken of het mogelijk is vanuit de beschikbare literatuur te bepalen of grootschalige overschakeling op geavanceerde powertrains positief op de werkgelegenheid zou werken. De belangrijkste conclusie uit de studie is dat CO2-regulering ‘vermoedelijk tot positieve werkgelegenheidseffecten’ zal leiden.

Meer over