Rapport

Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto’s

De fiscale regels stimuleren de verkoop van auto’s die minder C02 uitstoten, maar zorgen de komende jaren naar verwachting voor een groei van het aandeel dieselauto’s in het zakelijke segment. Deze groei vormt onbedoeld een bedreiging voor de luchtkwaliteit. Dit komt doordat de luchtvervuilende NOx-emissie van een moderne Euro 5-dieselauto’s in de praktijk nog altijd erg hoog is. Ondanks dat de NOx-Euronormen voor diesels sinds 1992 flink zijn aangescherpt, blijkt in de praktijk dat er nauwelijks progressie is geboekt en dat een Euro 5-diesel nog steeds gemiddeld evenveel NOx-uitstoot als 21 jaar geleden.

Dat blijkt uit de studie ‘Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto’s – Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort’.