Rapport

Maatregelen lozingen EGCS-waswater. Economische effecten van maatregelen ter reductie van lozingen van EGCS-waswater

Sinds 1 januari 2020 stelt de International Maritime Organization (IMO) een lagere limiet op de hoeveelheid zwavel die in scheepsbrandstof mag zitten. Om de uitstoot van zwavel te beperken, kunnen scheepseigenaren verschillende maatregelen treffen. Eén van die maatregelen is het toepassen van emissiereducerende systemen, ook wel bekend als Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS). Deze systemen gebruiken zeewater om uitlaatgassen te wassen, zodat schepen kunnen varen op zwavelhoudende zware stookolie (HFO).

Er wordt in toenemende mate over de potentiële milieueffecten van waswaterlozingen van EGCS gediscussieerd, met name van lozingen nabij de kust en in havens. Verschillende landen en havens hebben maatregelen genomen die lozingen van EGCS verbieden in territoriale wateren of havens. Het gaat dan veelal om lozingen van open-loopsystemen (deze systemen lozen waswater overboord), maar ook om lozingen van bleed-off water van closed-loopsystemen (deze slaan het slib op en produceren beperkt overschot van water; het bleed-off water). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft verzocht om te onderzoeken wat de economische gevolgen zijn van maatregelen die lozingen van waswater verminderen van schepen onder Nederlandse vlag, Nederlandse rederijen en Nederlandse producenten van EGCS.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Voor lokale verboden geldt dat de stijging van de kosten afhangt van de zone waarin het verbod geldt. Een wereldwijd verbod in territoriale wateren binnen 12 nm van de kustgrens heeft veel meer effect dan lokale verboden in havens.
  • De effecten hangen af van het scheepstype. Sommige schepen zullen hogere kosten hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel brandstof in havens verbruiken of vaak langs de kust varen.
  • Specifiek voor Nederland geldt dat de doorgaande vaarroutes relatief beperkt in territoriale wateren binnen de 3 nm liggen.
    Het gebruik van een hybride of closed loop variant bij een verbod is beperkt interessant omdat de ruimte aan boord beperkt is.

Meer over