Rapport

Maatschappelijke effecten van alternatieven voor gasproductie uit het Groningenveld

In deze studie richten we ons op de vraag: wat zijn maatschappelijke voor- en nadelen van alternatieven die erop gericht zijn om de gasproductie uit het Groningenveld te verminderen?
Hierbij wordt gekeken naar de klimaatimpact, milieueffecten, voorzieningszekerheid en de gevolgen voor de overheidsfinanciën.
De onderzochte alternatieven richten zich op een vermindering van de productie uit Groningen met 10 miljard m3 per jaar. De reductie van 10 miljard m3 wordt gebruikt als casus om de alternatieven te formuleren en om de effecten in beeld te brengen. Voor een veilig niveau van gaswinning zal wellicht een grotere reductie moeten plaatsvinden.
De volgende alternatieven zijn in beschouwing genomen:

  • meer gasimport uit Rusland;
  • meer LNG-import uit Qatar;
  • meer gaswinning uit velden onder de Noordzee;
  • maatregelen om de gasconsumptie naar beneden te brengen.

We concluderen dat alleen de optie om maatregelen in te voeren om de gasconsumptie te verminderen louter positieve milieueffecten heeft. De andere opties reduceren weliswaar het risico op aardbevingen in Groningen, maar zijn ook schadelijker voor het klimaat omdat meer CO2 wordt uitgestoten.

Auteurs