Rapport

Maatschappelijke waarde groengas. Casussen voor mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving

Er is een beperkte beschikbaarheid aan groengas, ook in 2030. De vraag in elke sector in 2030 is naar schatting groter dan het aanbod. Waar dit gas in de toekomst ingezet wordt, heeft gevolgen voor de gasinfrastructuur en dus voor netbeheerders. Enexis Groep, in samenwerking met Netbeheer Nederland, New Energy Coalition en Groen Gas Nederland, heeft CE Delft gevraagd onderzoek te doen naar de maatschappelijke waarde van groengas.

De studie is een casestudie, waarin per sector een casus is gekozen waar de maatschappelijke waarde naar verwachting het hoogst is:

  • Verwarming in een industrieel proces voor de industrie;
  • Verwarming van een woning in een oude binnenstad (gebouwde omgeving);
  • Aandrijving van een groot zeecontainerschip (mobiliteit).

In totaal zijn 14 toepassingen binnen de casussen vergeleken voor ketenkosten en emissies.

Groengas voor de verwarming van oude binnensteden is de meest kosteneffectieve toepassing van groengas in 2030. Groengas in een hr-ketel en groengas in een hybridewarmtepomp hebben de laagste additionele ketenkosten van de alternatieven. De aanpassingen aan de huidige situatie zijn minimaal, iets wat belangrijk is voor draagvlak onder bewoners. Met hybridewarmtepompen en door isolatie kunnen meer woningen met groengas worden verwarmd.