Rapport

Marginal abatement cost curves for Heavy Duty Vehicles

In opdracht van de Europese Commissie (DG Climate Action) heeft CE Delft kostencurves voor CO2-besparende technieken bij zware voertuigen ontwikkeld. In totaal zijn er voor acht verschillende voertuigcategorieën (zes vrachtautocategorieën en twee subcategorieën) kostencurves ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook kostencurves voor een ‘gemiddelde’ vrachtauto en bus opgesteld.

Omdat kostencurves sterk afhankelijk zijn van de onderliggende aannames hebben we het MACH (Marginal Abatement Costs of Heavy duty vehicles) model ontworpen. Dit model biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelf verschillende aannames in te voeren met betrekking tot o.a. brandstofprijzen en kosten en levensduur van technologieën, waarna het model nieuwe kostencurves genereert voor de verschillende type voertuigen. Een toelichting op dit model alsmede een overzicht van de uitkomsten van enkele modelruns kunnen gevonden worden in de achtergrondrapportage.