Rapport

Marktontwerp voor CO2-vrije elektriciteit

Deze notitie, opgesteld door CE Delft in opdracht van Eneco, behandelt het marktontwerp voor CO2-vrije elektriciteit. Het dient als discussiestuk voor een workshop in september 2023 en richt zich op het waarborgen van CO2-vrije elektriciteit in 2035 met behoud van leveringszekerheid. De notitie bespreekt uitdagingen en oplossingen, waaronder investeringen in zonne- en windenergie, flexibel vermogen en CO2-vrij regelbaar vermogen. Belangrijke vragen worden gesteld met betrekking tot beleid, zelfvoorzienendheid, leveringszekerheid en prijspieken. De notitie benadrukt de toenemende invloed van weersafhankelijke energiebronnen op elektriciteitsprijzen, prikkels voor investeringen in flexibel vermogen en de noodzaak van regelbaar CO2-vrij vermogen, met speciale aandacht voor extreme situaties. Tot slot wordt aangegeven dat na de workshop aanvullende marktregels en kansrijke opties verder worden verkend om de elektriciteitsvoorziening te waarborgen.

Meer over